สมศ. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสำนักงาน


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)http://www.onesqa.or.th/th/career-view/914/115/

Post : 2019-01-16