ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ทาง link : https://drive.google.com/…/1BHcJjzU8lY4j51hs7Bc1qrUtFcdy4eyT และสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งไฟล์เอกสารทั้งหมดทางอีเมล์ : onesqa@skru.ac.th

Post : 2020-06-08