คณะครุฯ มรภ.สงขลา ประกวดความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดประกวดความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเวทีให้สถานศึกษาโชว์ผลดำเนินงาน 5 ด้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพ ที่สอดคล้องกับ


http://thaisouthnews.com/2020/09/05/คณะครุฯ-มรภ-สงขลา-ประกวด/

Post : 2020-09-08